Välkommen till Teamboss.se


Tidigare fanns Borstahusens Segelsällskap här. De finns nu på http://www.borstahusens-ss.se/.

Segling

Segling är den gemensamma benämningen på olika sätt att genom vindens tryck framdriva en farkost eller färdas från en punkt till en annan. Segling till sjöss sker genom anbringande av ett segel i en mast på en segelbräda, en båt eller ett skepp och därmed med vindens kraft driva farkosten. - Wikipedia

Segling är något många sysslar med idag. Det går att lära sig att segla på en seglarskola. Det finns idag 120 klubbar som har fått sina seglarskolor certifierade av Svenska Seglarförbundet (SSF). Det finns idag både fritidssegling och kappsegling.

Kappsegling

Kappsegling är en tävling som sker mellan segelbåtar eller segelfartyg. Många gånger är det så att dessa arrangeras av större segelbåtssällskap som bjuder in till tävling utan krav på medlemskap men med krav på att en viss startavgift erläggs. 

Fleetracing - hela eller delar av fältet segling på bana som tar ca 15 min-2 tim (ex de flesta os klasserna, de flesta av våra SM avgörs på bana). De kortare varianten brukar kallas sprint om den avgörs i tillhandahållna båtar.

Matchracing - endast två båtar på banan som gör upp om segern. (ex Americas Cup, Match Cup Sweden, Lysekils Womens Cup)

Havskappsegling - distanskappsegling på öppet vatten. Speciella säkerhetsregler kävs oftast. (ex Volvo Ocean Race, Gotland Runt) - Svenska Seglarförbundet

Sedan delas det även upp i vad för båtar/redskap man använder. De kan delas in i fyra huvudkategorier som är entypssegling, strikt entypssegling, mätregel och empirisk kappsegling.

Seglingens historia

Segling har använts för transport på floder, sjöar och hav sedan förhistorisk tid. Men när den allra första segelbåten kom är svårt att ge ett exakt årtal på. Man har hittat en skildring av en segelbåt i nuvarande Kuwait. Den segelbåten ska ha funnits mellan 5000 till 5500 år f Kr. Dock av en mycket enklare variant än vad som finns idag, samt att den saknade köl!

Runt år 3000 f Kr, utvecklade fenicierna segelbåtens uppbyggnad men man säger att det var egyptierna som var först med att använda segelduk. Men man säger att fenicierna var de som först betecknades som seglare, eller sjöfarare. Det ska även varit de som utvecklade kölen på båten.

Efter dem kom vikingarna som hade enkla fyrkantiga modeller av segel, men kom långt ändå! kanske har du sett serien Vikings på TV? Eller spelat videosloten? Där har deras skepp en central roll. Du kan se teveserien på HBO och vill du testa spelet finns det på många svenska casinon.

Sverige har även de bidragit till detta med segelfartyg. Det var ju här man under 1600-talet byggde Regalskeppet Vasa. Dock var det ett fuskbygge och när det sjösattes så kantrade det och gick under samma dag. Vasa bärgades 300 år senare och kan idag ses på Vasamuseet i Stockholm.